ZWROT I PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Będąc Konsumentem masz prawo odstąpić od umowy zawieranej na odległość w Sklepie internetowym Morze Mydła w terminie 14 dni kalendarzowych, bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Bieg terminu odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie jednoznacznego oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenia te prosimy wysyłać pisemnie na adres firmy: ul. Lechicka 7, 72-600 Świnoujście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@morze-mydla.eu

Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy możesz pobrać tutaj : Wzór formularza odstąpienia od umowy. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Ci wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Ciebie sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas.

Zwrotu płatności dokonamy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Twojej decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Ciebie użyte w pierwotnej transakcji.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Prosimy odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowałeś nas o odstąpieniu od umowy.

Zwróć uwagę na odpowiednie zabezpieczenie towaru przed uszkodzeniem w przesyłce. Będziesz musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

Więcej szczegółowych informacji na temat prawa i warunków odstąpienia od umowy znajdziesz w Regulaminie.

REKLAMACJA

Morze Mydła jest zobowiązane  dostarczyć do Ciebie produkt wolny od wad fizycznych i prawnych. Jednocześnie pragniemy zapewnić, iż dokładamy wszelkich starań, aby sprostać Państwa zaufaniu, a nasze produkty przechodzą ścisłą kontrolę jakości. Ze względu na  charakter naszych naturalnych produktów, w razie jakichkolwiek wątpliwości co do ich jakości najlepiej niezwłocznie kontaktować się telefonicznie pod numerem 601872861 lub mailowo pod adresem kontakt@morze-mydla.eu

Pamiętaj jednak, że jeżeli jakość zakupionego produktu okazała się niesatysfakcjonująca, przysługuje Ci prawo do złożenia reklamacji.

Reklamację możesz złożyć na dwa sposoby:

1) Pisemnie na adres: Julita Siedler-Szczepańska Morze Mydła, ul. Lechicka 7, 72-600 Świnoujście

2) W formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres: kontakt@morze-mydla.eu

Dla sprawnego przebiegu procesu reklamacji prosimy o podanie informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży oraz danych kontaktowych składającego reklamację. Ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w tym punkcie mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. Gotowy formularz reklamacyjny dostępny jest pod linkiem Formularz reklamacyjny.

Skorzystanie z formularza reklamacji nie jest jednak konieczne do złożenia reklamacji. Stanowi on jedynie przykład, z którego, chcąc złożyć reklamację, nie musisz korzystać, ani się nim kierować.

Ustosunkujemy się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć Produkt wadliwy na adres: Julita Siedler-Szczepańska Morze Mydła ul. Lechicka 7, 72-600 Świnoujście.

Dodatkowe informacje na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasad dostępu do tych procedur umieściliśmy w naszym Regulaminie.