POLITYKA PRYWATNOŚCI W MORZU MYDŁA

Doskonale rozumiemy, że cenisz swoją prywatność, dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie ten dokument. Znajdziesz w nim zasady przetwarzania Twoich danych osobowych oraz zasady wykorzystywania plików cookies i innych technologii w związku z korzystaniem ze strony internetowej i sklepu https://morze-mydla.eu

Administratorem strony i Twoich danych osobowych jest Julita Siedler-Szczepańska Morze Mydła, ul. Lechicka 7, 72-600 Świnoujście, NIP: 6932171619.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili możesz skontaktować się ze mną pod adresem kontakt@morze-mydla.eu

NAJWAŻNIEJSZE DLA CIEBIE INFORMACJE

Dbając o twoją prywatność i jednocześnie o Twój czas przygotowaliśmy dla Ciebie skróconą wersję najważniejszych zasad dotyczących ochrony prywatności:

  • Składając zamówienie w naszym sklepie, dodając komentarz na blogu lub poprostu kontaktując się ze mną poprzez formularz kontaktowy, przekazujesz mi swoje dane osobowe, a ja gwarantuję Ci, że pozostaną one poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim, bez Twojej wyraźnej zgody.
  • Korzystam z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat Twoich odwiedzin strony, takie jak podstrony, które wyświetliłeś, czas, jaki spędziłeś na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google dotyczące usługi Google Analytics. W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie z nich w Twoim przypadku.
  • Zapewniam Ci możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych. Korzystanie z tych funkcji może wiązać się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook czy Instagram.
  • Powierzam przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
  • Wykorzystuję własne tzw. funkcyjne pliki cookies w celu prawidłowego działania strony.

Jeżeli powyższe informacje nie są dla Ciebie wystarczające, poniżej znajdziesz dalej idące szczegóły.

DANE OSOBOWE

Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Julita Siedler-Szczepańska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Julita Siedler-Szczepańska Morze Mydła z siedzibą w Świnoujściu (72-600), ul. Lechicka 7, NIP: 6932171619.

Zgodnie z RODO, w związku z przetwarzaniem przeze mnie Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące uprawnienia:

→prawo dostępu do danych osobowych
→prawo do sprostowania danych osobowych
→prawo do usunięcia danych osobowych
→prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
→prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych
→prawo do przeniesienia danych
→prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, w określonym celu, jeśli wcześniej wyraziłeś taka zgodę
→jeśli uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopuściliśmy się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

Powyższe uprawnienia możesz realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16-21 RODO, kontaktując się ze mną pod adresem kontakt@morze-mydla.eu Zachęcamy do zapoznania się z tymi przepisami. Ze swojej strony uważamy za niezbędne wyjaśnić Ci, że wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Ci w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Twoich danych osobowych. Pamiętaj, że zawsze przysługuje Ci prawo do informacji o tym, jakie dane na Twój temat posiadam oraz w jakich celach je przetwarzam. Wystarczy, że skontaktujesz się ze mną pod wyżej podanym adresem.

Podanie przez Ciebie danych osobowych zawsze jest dobrowolne, ale niezbędne, by np. złożyć zamówienie w naszym sklepie, założyć konto, dodać komentarz na naszym blogu lub po prostu by skontaktować się z nami poprzez formularz kontaktowy.

Gwarantuję Ci poufność wszelkich przekazanych mi danych osobowych. Zapewniam podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych, w tym stosujemy szyfrowanie za pomocą certyfikatu SSL. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Chcielibyśmy, byś wiedział, że wszystkie dane osobowe przetwarzamy jedynie na terytorium Unii Europejskiej.

Odbiorcami Twoich danych mogą być nasi podwykonawcy, czyli podmioty świadczące nam usługi na rzecz realizacji Twoich zamówień lub funkcjonowania naszego sklepu. Powierzamy, więc przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

  1. zenbox sp. z o.o.- w celu przechowywania danych osobowych na serwerze (usługa hostingu), w tym serwerze skrzynki pocztowej
  2. R2G Polska Sp. z o.o.- w celu realizacji wysyłki produktów zakupionych w naszym sklepie
  3. Biuro rachunkowe-w  celu korzystania z usług zewnętrznego biura rachunkowego
  4. Wsparcie techniczne funkcjonowania strony i sklepu-osoby, które przy świadczeniu na moją rzecz usług związanych ze wsparciem technicznym strony internetowej mogą potencjalnie uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych.

Wszystkie podmioty, którym powierzam przetwarzanie danych osobowych gwarantują zachowanie ich w tajemnicy oraz stosują odpowiednie środki ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

CELE I CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA

Zamówienia

Składając zamówienie, musisz podać dane niezbędne do realizacji zamówienia, takie jak imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres e-mail, numer telefonu. Jeżeli dokonujesz zamówienia w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, musisz podać nazwę firmy, adres siedziby oraz numer NIP. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia. Jeżeli już wcześniej podałeś takie dane, zakładając konto użytkownika, to dane te zostaną automatycznie podstawione do formularza zamówienia, przy czym pamiętaj, że zawsze masz możliwość ich modyfikacji.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w zamówieniu jest wykonanie wiążącej nas umowy.

Dane przekazane w związku z zamówieniem, przetwarzane są w celu realizacji zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia i uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane podane w formularzu będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przetwarzane w celach statystycznych. Pamiętaj również, że mamy obowiązek przechowywać faktury z Twoimi danymi osobowymi przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Każde zamówienie odnotowywane jest jako odrębna pozycja w bazie.  Oprócz danych osobowych odnotowywane są również szczegóły zamówienia takie jak data złożenia zamówienia, przedmiot i wartość zamówienia, wybrany sposób dostawy i płatności oraz adres IP klienta. W przypadku danych o zamówieniach nie masz możliwości sprostowania tych danych po realizacji zamówienia. Nie możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Podobnie, nie możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych zawartych w fakturach. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy możesz jednak sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia Twoich danych z mojej bazy.

W stosunku do danych o zamówieniach przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

Kontakt poprzez e-mail lub formularz kontaktowy.

Kontaktując się ze mną za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób naturalny przekazujesz mi swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.

Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane jedynie w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z zainicjowania kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji. Nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta, szczególnie jeśli zawiera ważne dla obu stron postanowienia. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką z nami prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasz nadrzędny interes, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.

Komentarze

Jeżeli chcesz dodać komentarz na blogu, musisz obowiązkowo wypełnić formularz i podać w nim swój adres e-mail oraz imię. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by dodać komentarz. Ponadto w systemie odnotowywany jest adres IP z wykorzystaniem, którego dodałeś komentarz. Wszystkie te dane oraz komentarze zapisane zostaną w systemie WordPress, w celu zarządzania nimi.

Dane przekazane podczas dodawania komentarza wykorzystywane są w celu opublikowania komentarza na naszym blogu, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wynikająca z dodania komentarza.

Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania komentarzy na blogu, chyba że wcześniej poprosisz o usunięcie komentarza, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy.

W każdej chwili możesz sprostować swoje dane przypisane do komentarza, jak również zażądać ich usunięcia.

PLIKI COOKIES I INNE TECHNOLOGIE ŚLEDZĄCE

Nasza strona, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez mój system teleinformatyczny (cookies własne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich).

Niektóre używane przeze mnie cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają mi rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies).

Cookies pozwalają nam zapewnić prawidłowe funkcjonowanie naszego serwisu, pozwalają poprawić jego szybkość oraz bezpieczeństwo. Dzięki tym plikom możemy korzystać z narzędzi analitycznych oraz funkcji społecznościowych.

Zgoda na cookies (ciasteczka)

Podczas pierwszej wizycie na stronie wyświetlamy Ci informację na temat stosowania plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza, że wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności. Zgodę zawsze możesz wycofać, usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w Twojej przeglądarce. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych funkcjonalności, które zapewniają te pliki.

Cookies własne. Cookies własne wykorzystuję w celu zapewnienia prawidłowego działania strony, w szczególności procesu zamówienia.

Cookies podmiotów trzecich. Nasza strona, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących właśnie od tych podmiotów. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies opisujemy poniżej.

Analiza i statystyka

W celu optymalizacji śledzimy na naszej stronie jej statystyki, tj. liczbę odwiedzających ją osób, rodzaj systemu operacyjnego przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony itd. Korzystamy w tym zakresie z narzędzie Google Analytics. Zbierane w tym zakresie informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na Twoją identyfikację. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics, która w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z mojej strony. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwerów w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

Aktywowaliśmy tzw. anonimizację adresu IP. Zanonimizowany adres IP przekazany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google. Z uwagi na to, że Google LLC  wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisu europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield. Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics, zachęcamy do zapoznania się z wyjaśnieniami przygotowanymi przez Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

Uwaga! Możesz zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania przez Ciebie z mojej strony internetowej przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, instalując wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

W ramach ustawień plików cookies dostępnych z poziomu naszej strony możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie w Twoim przypadku z cookies Google Analytics, czy nie.

Funkcje społecznościowe

Na naszej stronie zapewniamy narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe takie jak Facebook, Instagram, Google, poprzez odpowiednie wtyczki. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystanie plików cookies wyżej wymienionych administratorów serwisów społecznościowych.

Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.

Logi serwera

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przeze mnie w celu Twojej identyfikacji.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.